Szőnyeg és kárpit tisztítás egyéni felmérés alapján Ingyenes árajánlatkérés

Általános Szerződési Feltételek


Alapadatok
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://preciz-takaritas.hu./ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.


Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://preciz-takaritas.hu./


Üzemeltető adatai:
Cégnév: PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT.
Székhely: 1152 Budapest Illyés Gyula utca 2-4.
Cégjegyzékszám: 01-06-792417
Adószám: 26108926-1-42
Weboldal: www.preciz-takaritas.hu
Elektronikus levélcím: nemetagneshajni83@gmail.com
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Az elbírálás a hatóságnál folyamatban van.


Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen dokumentum 2017.12.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.
Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása
2.1. Az Üzemeltető www.preciz-takaritas.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló takarítási szolgáltatást végzők (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) egyikével, aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.
2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető nem minden esetben végez takarítási szolgáltatást, az Üzemeltető takarítási szolgáltatást közvetítheti.
2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Takarítási Szolgáltató nem minden esetben az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára takarítási szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.
Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései
3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít, ahol rendelést (továbbiakban: Rendelés) tud leadni a Felhasználó.
3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött megrendelést.
3.3. A Felhasználó vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében, melynek ellenértéke mindenkori előzetes egyeztetés tárgyát képezi.
3.4 Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Takarítási Szolgáltató között, mely időben a Takarítási Szolgáltató megjelenik az igényelt szolgáltatás helyszínén, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
3.5. A Megrendelő nem korlátozhatja sem az Üzemeltető alkalmazottjait sem a Takarító Szolgáltató alkalmazottjait. Nem korlátozhatja a takarítók szabadságát, nem zárhatja be őket az ingatlan területére.
Díjazás
4.1. Leadott Megrendelésben szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:
4.1.2. A Felhasználó jelenleg a banki átutalást választhatja, a megrendelt takarítási szolgáltatás jutalék ellenértékét az Üzemeltető számlaszámára való befizetéssel vagy banki utalással teljesítheti (Üzemeltető: PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT.; számlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000102-69430009 )
4.1.2.2 A felhasználó (Megrendelő) az alapszolgáltatásáért (Weboldalon történő megrendelésért) Jutalékot köteles fizetni az Üzemeltető részére. A Jutalék alapja Rendszeren keresztül az Üzemeltető által meghirdetett, takarítási szolgáltatásoknak a teljes bruttó ellenértéke, amelynek valamennyi szolgáltatás és szolgáltatási elem összesen bruttó értékével kell azonosnak lennie. A Jutalék mértéke a megrendelt takarítási szolgáltatás kategóriája alapján kerül meghatározásra. A Jutalék mértékét a Megrendelő a regisztrációs folyamat során fogadja el, melyről a PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT. a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad, és az Adminisztrációs Felületen is elérhető. Amennyiben a felek megállapodása alapján a Megrendelő a meghatározott Jutalék mértékénél magasabb Jutalékot fizet a PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT.-nek az elszámolás alapját, ezen magasabb jutalékszint képezi.
4.1.2.3. A PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT.-t abban az esetben is megilleti a Jutalék, ha a Felhasználó tévedésből, vagy mulasztásból nem tényleges és valós adatokat ad meg az Adminisztrációs rendszeren keresztül, vagy más módon.
4.1.2.4. Amennyiben a Vendég a takarítási szolgáltatás tervezett időpontja (igénybevétele) előtt a Üzemeltető által megadott lemondási feltételekkel a foglalást lemondja, az érintett foglalás törlésre kerül a Rendszerből.
4.1.2.5. A PRECÍZ-TAKI-GROUP KFT. –t Jutalék illeti meg a lemondások után is.

4.1.3 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:
Rendszerüzenet az üzemeltető honlapján
Facebook oldal
E-mail üzenet
Hírlevél
Számlázás
5.1. Weboldalon keresztül történő megrendelések után az Üzemeltető (Weboldal üzemeltetője) a takarítási szolgáltatás fajtájától függően számítja ki a jutalék mértéket melyről a megrendelőnek számlát/nyugtát állít ki.
5.1.1 A takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a felhasználó részére. Az Üzemeltető pedig a takarítási szolgáltatás jutalékáról bocsát ki számlát Felhasználó részére. Összességében a Felhasználó a takarítási szolgáltatásról 2 számlát kap a teljesítését követően.
• Amennyiben áfás számla igénye van, ezt a weboldalon tudja jelezni a megrendelés leadásával.
• A megrendelés elvégzése után/ követően, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató Módjában áfás számlát kiállítani (az ÁFA tv. 163 § (2) bekezdés b) pontja alapján)
• A kiközvetített Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a Takarítási szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére a takarítási szolgáltatás elvégzését követően. A Takarító Szolgáltató alakmazottai a megrendelő részére nem állítanak ki számlát, csak és kizárólag a Takarító Szolgáltató aláírásra jogosult tagja teheti ezt meg.
• Amennyiben a Takarítási Szolgáltató Egyéni Vállalkozó KATA adózó , alanyi adómentes vagy áfás számlát is állíthat ki.
• A Weboldal Üzemeltetője a megrendelés elküldését követően tud számlát kibocsájtani a Felhasználó részére.
5.2.A Takarítási Szolgáltató magányszemély, így az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges az Üzemeltető részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Takarítási Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a takarítási szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000. Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.
Kárfelelősség, panasz
6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.
6.1.2.1. Pénzt nem áll módunkban visszautalni a megrendelő részére. Amennyiben az Üzemeltető és a Takarító szolgáltató felé bebizonyosodik a panasz hitelessége, és a megrendelő nem szeretné, hogy az Üzemeltető/Takarító Szolgáltató visszamenjen a takarítás helyszínére és kijavítsa a hibáját, akkor a következő takarítás árából 10-50 %-ig kaphat árengedményt a panasz sajátosságától függően.
6.1.2.2. A szétszedhető nyílászárók, illetve minden egyes szétszedhető használati tárgy épségére felelősséget sem az Üzemeltető sem a Takarító Szolgáltató nem vállal. Abban az esetben, ha a megrendelő a szétszedhető tárgy/eszköz/ingóság tisztításához ragaszkodik, akkor azt a megrendelő csak is saját felelősségére szedje szét és kérje annak tisztítását. (pl: Zuhanykabin, ablak, ajtó,páraelszívó stb….)
6.2. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt Takarítási szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot.
A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:
6.2.1. A Takarítási Szolgáltató 100.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.
6.2.2. Az Üzemeltető a Takarítási Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.
6.3. A Takarítási Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási
Szolgáltató:
6.3.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Takarítási Szolgáltató felé. A takarítás elvégzését követően 24 órán belül fogadunk el panaszt, az időben beérkezett panasz esetén a takarítónő visszamegy a takarítás helyszínére és kijavítja a hibáját.
6.3.2. Ilyen esetén a Takarítási Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
6.3.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
6.3.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).
6.3.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Takarítási Szolgáltató között, mely időben a Takarítási Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei
7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.
7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.
7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.
7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.
7.5. A Takarítási Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.
Felhasználó kötelezettségei
8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.
8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket és takarítóeszközöket.
8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Takarítási Szolgáltató számára.
8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Takarítási Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.
Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés
9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
9.1.1. A Felhasználó a Weboldalon keresztül a Foglalás időpontját megelőző legfeljebb harminchat (36) óráig a Weboldalon keresztül díjmentesen törölheti, illetve módosíthatja a Foglalást.
9.1.2. Az Üzemeltető felelőssége, hogy a lehető leghamarabb értesítse a Takarítási Szolgáltatót a Foglalás törléséről, illetve módosításáról.
9.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időt követő harminchat (36) órában törli, illetve módosítja a Foglalást, különdíj megfizetésére kötelezhető egy órányi igényelt szolgáltatás értékében (“Törlési kötbér”). Az Üzemeltető a lehető leghamarabb értesti a Takarítási Szolgáltatót, és biztosítja, hogy a Törlési kötbér összege kifizetésre kerül a Takarítási Szolgáltatónak.
9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:
9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Takarítási Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.
9.2.2. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az ésszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Takarítási Szolgáltató javára.
9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Takarítási Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.
9.3 Visszafizetések:
9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Takarítási Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Takarítási Szolgáltatónak került kifizetésre. Pénzt nem áll módunkban visszautalni a megrendelő részére. Amennyiben az Üzemeltető és a Takarító szolgáltató felé bebizonyosodik a panasz hitelessége, és a megrendelő nem szeretné, hogy az Üzemeltető/Takarító Szolgáltató visszamenjen a takarítás helyszínére és kijavítsa a hibáját, akkor a következő takarítás árából 10-50 %-ig kaphat árengedményt a panasz sajátosságától függően.
Záró rendelkezések
10.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelősség a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.
11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
11.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.
Hatályba lépés: 2017.12.01.